Doneren

Alle donaties zullen besteed worden aan de sport. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, de beloning is beperkt tot een onkostenvergoeding.

Bestuursleden zijn niet zelfstandig bevoegd en kunnen nooit zelfstandig handelen.

Onze begroting is in pdf te zien. Aangezien we als vereniging net zijn opgericht is er tot op heden alleen maar een begroting, en zullen de cijfers aan het einde van het seizoen worden bijgewerkt en worden gepresenteerd (ter goedkeuring) tijdens de ledenvergadering.

Onze vereniging heeft voor 100% het doel om de Para ijshockey sport te promoten en uit te voeren. Er word geen onderscheidt gemaakt tussen valide en minder valide mensen. Een ieder die over een goede arm functie beschikt kan hier aan meedoen.

Wij streven niet naar het behalen van enige winst. Indien er aan het einde van het seizoen nog vermogen beschikbaar is (door onverwachte donaties), zal dat voor het komende seizoen gereserveerd worden en zal dit besteed worden aan de sport (materialen) en aan het bekend maken van de sport.

Alle donaties zullen besteed worden aan de sport. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, de beloning is beperkt tot een onkostenvergoeding.

Iedereen bij onze vereniging is betrokken bij de sport en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen:

Geen van de bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen zijn ooit veroordeeld.

Geld dat overblijft na opheffing van de vereniging zal worden besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Vereniging: Para ijshockey Polar Bears,

Postadres: Zegenstraat 53b, 3082 XP Rotterdam

kvk nummer:  68993862

Bankrekening NL44ABNA0129543268