Over ons

Onze vereniging heeft voor 100% het doel om de Para ijshockey sport te promoten en uit te voeren. Er word geen onderscheidt gemaakt tussen valide en minder valide mensen. Een ieder die over een goede arm functie beschikt kan hier aan meedoen.

Ook denken we in mogelijkheden en kansen, ongeacht lichamelijke en geestelijke gesteldheid, leeftijd, sekse, ras, geloofsovertuiging, gewicht en seksualiteit.

Wij streven niet naar het behalen van enige winst. Indien er aan het einde van het seizoen nog vermogen beschikbaar is (door onverwachte donaties), zal dat voor het komende seizoen gereserveerd worden en zal dit besteed worden aan de sport en aan het bekend maken van de sport.

Alle donaties zullen besteed worden aan de sport. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, de beloning is beperkt tot een onkostenvergoeding.

Iedereen bij onze vereniging is betrokken bij de sport en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen:

Er mag onder geen enkele voorwaarde worden aangezet tot haat of het gebruik van geweld. Geen enkele vorm van discriminatie word getolereerd

Geen van de bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen zijn ooit veroordeeld.